Một viên gạch men hình vuông có cạnh 20 cm . Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch như thế. Giú

Một viên gạch men hình vuông có cạnh 20 cm . Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch như thế.
Giúp mình với ạ, mình đang cần gấp

2 bình luận về “Một viên gạch men hình vuông có cạnh 20 cm . Tính chu vi hình chữ nhật được ghép bởi 5 viên gạch như thế. Giú”

 1. Giải đáp:400cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   chu vi 1 viên gạch là
        20×4=80cm
  chu vi 5 viên gạch là
       80×5=400cm
  d/s 400cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới