Muốn lát nền sáu căn phòng giống nhau thì dùng 1500 viên gạch. Hỏi nếu lát 9 căn phòng như thê thì cần bao nhiêu viên gạch

Muốn lát nền sáu căn phòng giống nhau thì dùng 1500 viên gạch. Hỏi nếu lát 9 căn phòng như
thê thì cần bao nhiêu viên gạch

2 bình luận về “Muốn lát nền sáu căn phòng giống nhau thì dùng 1500 viên gạch. Hỏi nếu lát 9 căn phòng như thê thì cần bao nhiêu viên gạch”

 1. Lát nền 1 căn phòng giống nhau thì dùng số viên gạch là:
     1 500 : 6= 250 (viên)
  Lát nền 9 căn phòng như thế thì dùng số viên gạch là:
     250 x 9= 2 250 (viên)
               Đáp số: 2 250 viên gạch.
  NhiNguyen2k12
   

  Trả lời

Viết một bình luận