người ta rào xung quanh một sân bóng bàn có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10m và chiều rộng 4m bằng băng vải cần dùng các

người ta rào xung quanh một sân bóng bàn có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10m và chiều rộng 4m bằng băng vải cần dùng các cọc tre để giữ cho băng vải được căng và thẳng , mỗi cọc tre cách đều nhau 2m và ở vị trí mỗi góc đều có một cọc tre. hỏi có bao nhiêu cọc tre cần dùng?

2 bình luận về “người ta rào xung quanh một sân bóng bàn có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10m và chiều rộng 4m bằng băng vải cần dùng các”

 1. Chu vi sân bóng bàn :
       ( 10 + 4 ) x 2 = 28 ( m )
  Số cọc tre cần dùng :
       28 : 2 = 14 ( cọc tre )
  Đáp số : 14 cọc tre
   

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chu vi sân bóng là :
    (10+4)xx2 = 28 (m)   
  Có số cọc tre cần dùng là :
    28 : 2 + 1 = 15   (cọc)
  Đáp số :   15   cọc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới