Nhà máy sản xuất được 9 080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. Hỏi nhà máy cần bao nhiêu

Nhà máy sản xuất được 9 080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó?

2 bình luận về “Nhà máy sản xuất được 9 080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp. Cứ 4 hộp xếp vào 1 thùng. Hỏi nhà máy cần bao nhiêu”

 1. Nhà máy cần số hộp để xếp hết chỗ áo đó là:
  9080 : 2 = 4540 (hộp)
  Nhà máy cần số thùng để xếp hết chỗ áo đó là:
  4540 : 4 = 1135 ( thùng )
  Đáp số: 1135 thùng.
   
  Học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận