Nữa chu vi của một hình chữ nhật là 24 biết chiều dài hơn chiều rộng 4cm tính diện tích của hcn đó

Nữa chu vi của một hình chữ nhật là 24 biết chiều dài hơn chiều rộng 4cm tính diện tích của hcn đóViết một bình luận