1 thùng dầu 37 lít được chia đều vào 5 can nhỏ hỏi mỗi can dầu nhỏ chứa đc bao nhiêu lít dầu ?thùng dầu còn thừa bao nhiêu

1 thùng dầu 37 lít được chia đều vào 5 can nhỏ hỏi mỗi can dầu nhỏ chứa đc bao nhiêu lít dầu ?thùng dầu còn thừa bao nhiêu lít dầu

2 bình luận về “1 thùng dầu 37 lít được chia đều vào 5 can nhỏ hỏi mỗi can dầu nhỏ chứa đc bao nhiêu lít dầu ?thùng dầu còn thừa bao nhiêu”

 1. Đáp án:
  Mỗi can dầu nhỏ chứa được số lít dầu là:
  37:5=7 (lít )(dư 2)
  Vậy thùng dầu còn thừa 2 lít dầu.
  Đ/S:….
  Xin ctlhn ạ !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới