1)Tính diện tích và chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 28 m, chiều rộng kém chiều dài 8 m 2)Tính tích

1)Tính diện tích và chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 28 m, chiều rộng kém chiều dài 8 m

2)Tính tích và chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật biết chiều rộng là 16 m , chiều dài gấp 3 lần chiều rộngViết một bình luận

Câu hỏi mới