2m4dm5cm bằng bao nhiêu mm

2m4dm5cm bằng bao nhiêu mm

2 bình luận về “2m4dm5cm bằng bao nhiêu mm”

 1. 2 m = 2000 mm
  4 dm = 400 mm
  5 cm = 50 mm
  2 m 4 dm 5 cm = 2000 mm + 400 mm + 50 mm = 2450 mm
  km – hm – dam – m – dm – cm – mm
  Mỗi đơn vị hơn kém nhau 10 lần

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới