Bạn An có 55 viên bi, An cho Kiên 10 viên bi ,số bi còn lại An chia đều vào 5 túi .Hỏi mỗi túi có mấy viên bi ?

Bạn An có 55 viên bi, An cho Kiên 10 viên bi ,số bi còn lại An chia đều vào 5 túi .Hỏi mỗi túi có mấy viên bi ?

2 bình luận về “Bạn An có 55 viên bi, An cho Kiên 10 viên bi ,số bi còn lại An chia đều vào 5 túi .Hỏi mỗi túi có mấy viên bi ?”

 1. Answer : 
  Vì bạn An có 55 viên bi và đã cho bạn Kiên 10 viên bi nên :
  Số viên bi bạn An còn lại là : 
  55-10=45( viên bi )
  Mỗi túi có số viên bi là : 
  45 : 5 = 9( viên bi )
  Đáp số : 9 viên bi .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới