Các anh , chị giải giúp em bài này . Em xin cảm ơn ah. Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu h

Các anh , chị giải giúp em bài này . Em xin cảm ơn ah. Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số bằng 5.

2 bình luận về “Các anh , chị giải giúp em bài này . Em xin cảm ơn ah. Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số bằng 6 và hiệu h”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 6=2×3=6×1
  Vì hiệu 2 chữ số bằng 5 nên số có hai chữ số đó là 61 hoặc 16
          Vậy hai số đó là : 61 và 16

  Trả lời

Viết một bình luận