Cho 1 hình thang, hãy kẻ thêm 2 đường thẳng để được 5 hình tứ giác, 4 hình tam giác

Cho 1

hình thang, hãy kẻ thêm 2 đường thẳng để được 5 hình tứ giác, 4 hình tam giác

2 bình luận về “Cho 1 hình thang, hãy kẻ thêm 2 đường thẳng để được 5 hình tứ giác, 4 hình tam giác”

 1. Chiều rộng là:
  60×1/5=12 (m)
  Diện tích mảnh đất làm nhà là:
  60×12=720(mét vuông)
  Diện tích đất làm nhà là:
  720×35%= 252(mét vuông)
  Đáp số: 252 mét vuông
   xin vote cho em
  thank you
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới