Có 35 bạn đến dự sinh nhật hoa cứ 3 bạn ăn hết một cái bánh hỏi hoa cần phải đặt ít nhất bao nhiêu cái bánh cho buổi sinh

Có 35 bạn đến dự sinh nhật hoa cứ 3 bạn ăn hết một cái bánh hỏi hoa cần phải đặt ít nhất bao nhiêu cái bánh cho buổi sinh nhậtViết một bình luận

Câu hỏi mới