Có bốn xe tải chở được 48844kg gạo hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam gạo biết các xe chở số lượng gạo như nhau

Có bốn xe tải chở được 48844kg gạo hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam gạo biết các xe chở số lượng gạo như nhau

2 bình luận về “Có bốn xe tải chở được 48844kg gạo hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam gạo biết các xe chở số lượng gạo như nhau”

Viết một bình luận