Công ty phân bón nhập về 95000 kg phân. Đã bán hai lần: lần thứ nhất bán 35400 kg phân, lần thứ hai bán 46795 kg phân. Hỏi

Công ty phân bón nhập về 95000 kg phân. Đã bán hai lần: lần thứ nhất bán 35400 kg phân, lần thứ hai bán 46795 kg phân. Hỏi công ty còn lại bảo nhiêu kg phân bón ?

2 bình luận về “Công ty phân bón nhập về 95000 kg phân. Đã bán hai lần: lần thứ nhất bán 35400 kg phân, lần thứ hai bán 46795 kg phân. Hỏi”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cả 2 lần bán được số ki lô gam là:
  35400 + 46795 = 82195(kg)
  Công ty còn lại cố ki lô gam phân bón là:
  95000 – 82195 = 12805(kg)
  Đáp số: 12805kg

  Trả lời

Viết một bình luận