Cứu tui An nghĩ ra một số ,nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất . Hãy tìm số đó?

Cứu tui An nghĩ ra một số ,nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất . Hãy tìm số đó?

2 bình luận về “Cứu tui An nghĩ ra một số ,nếu lấy số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất . Hãy tìm số đó?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có số dư lớn nhất luôn ít hơn số chia 1 đơn vị.
  Số dư của phép tính đó là :
  5 – 1 = 4
  Số cần tìm là :
  4 xx 5 + 4 = 24
  Vậy số cần tìm là : 24

  Trả lời
 2. – cách 1
  vì số chia là : 5 => số dư phải bé hơn số chia mà lớn nhất  => số dư là : 4
  gọi số đó là : x
  x : 5=4 (dư 4)
  x=4 xx5 + 4
  x=20+4
  x=24
  ================
  – cách 2
  vì số dư phải bé hơn số chia mà lại lớn nhất nên :
  số dư là :
  5-1=4
  số đó là : 
  4xx5+4=24
  đáp số : 24

  Trả lời

Viết một bình luận