Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh là 26 cm. Hỏi mảnh tường được ố

Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh là 26 cm. Hỏi mảnh tường được ốp có diện tích là bao nhiêu ?

2 bình luận về “Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh là 26 cm. Hỏi mảnh tường được ố”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích mỗi viên gạch là:
  26 xx 26=676 (cm^2)
  Diện tích mảnh tường được ốp gạch là:
  676 xx 9=6084 (cm^2)
     Đáp số: 6084cm^2

  Trả lời
 2.                  giải
  diện tích 1 viên gạch men là:
             26 × 26 = 676 ( cm²)
   mảnh tường được ốp có diện tích là:
             676 × 9 = 6084 ( cm²)
                      đáp số : 6084 cm²
   chúc bạn học tốt 🙂
   

  Trả lời

Viết một bình luận