Đoạn đường từ nhà em đến trường là750m.hàng ngày em đi học từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường hết bao nhiêu mét.1 tuần

Đoạn đường từ nhà em đến trường là750m.hàng ngày em đi học từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường hết bao nhiêu mét.1 tuần em đi học 5 ngày. Hỏi 1 tuần em đi học hết bao nhiêu km…giải giúp con với ạ

2 bình luận về “Đoạn đường từ nhà em đến trường là750m.hàng ngày em đi học từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường hết bao nhiêu mét.1 tuần”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hàng ngày em đi học từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường hết  số mét là:
  750 × 2=1500 (m)
  1 tuần em đi học hết số km là:
  1500 × 5=7500 (m)=7,5(km)
  Đáp số: 1500  m
               7,5km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hàng ngày em đi học từ trường về nhà rồi từ nhà đến trường hết số mét :
  750 × 2 = 1500 ( m)
  1 tuần em đi học hết số km là:
  1500 × 5 = 7500 ( m) = 7,5 (km)
  Đáp số : 7,5km

  Trả lời

Viết một bình luận