Xe chở dầu 7530lit dầu.người ta hút ra một số lít thì số lít dầu còn lại bằng số lít dầu ban đầu giảm đi 5 lần.hỏi trên xe

Xe chở dầu 7530lit dầu.người ta hút ra một số lít thì số lít dầu còn lại bằng số lít dầu ban đầu giảm đi 5 lần.hỏi trên xe còn lại bao nhiêu lít dầu

2 bình luận về “Xe chở dầu 7530lit dầu.người ta hút ra một số lít thì số lít dầu còn lại bằng số lít dầu ban đầu giảm đi 5 lần.hỏi trên xe”

 1. Giải đáp: 1506 lít dầu
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trên xe còn lại số lít dầu là:
             7530:5=1506(l)
                       Đáp số: 1506 lít dầu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới