Gấp một số lên 4 lần được 480.Vậy số đó là

Gấp một số lên 4 lần được 480.Vậy số đó là

2 bình luận về “Gấp một số lên 4 lần được 480.Vậy số đó là”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới