Giúp mình phép chia lớp 3 527:7

Giúp mình phép chia lớp 3 527:7

2 bình luận về “Giúp mình phép chia lớp 3 527:7”

  1. Giải đáp: 527 : 7 =75 { dư 2 }
     
    Lời giải và giải thích chi tiết: 52 chia 7 được 7 viết 7, nhân 7 bằng 49, 52 trừ 49 bằng 3, hạ 7, 37
     chia 7 được 5 viết 5 , 5 nhân 7 bằng 35 , 37 trừ 35 bằng 2 viết hai

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới