Hà vào cửa hàng văn phòng phẩm mua 3 quyển vở và 1 cái bút. Mỗi quyển vở có giá 14000 đồng và một cái bút có giá 6000 đồng

Hà vào cửa hàng văn phòng phẩm mua 3 quyển vở và 1 cái bút. Mỗi quyển vở có giá 14000 đồng và một cái bút có giá 6000 đồng. Hỏi Hà cần phải trả bao nhiêu tiền?Viết một bình luận