Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13500 kg nhãn ,hôm nay thu hoạch đươc ít hơn hôm qua 700kg .Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu ho

Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13500 kg nhãn ,hôm nay thu hoạch đươc ít hơn hôm qua 700kg .Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu hoach được bao nhiêu kg nhãn

2 bình luận về “Hôm qua bác Tâm thu hoạch được 13500 kg nhãn ,hôm nay thu hoạch đươc ít hơn hôm qua 700kg .Hỏi cả hai ngày bác Tâm thu ho”

 1. Giải đáp: 26300 kg nhãn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hôm nay bác Tâm thu hoạch được số kilôgam nhãn là:
  13500-700=12800(kg)
  Cả hai ngày bác Tâm thu hoạch được số kilôgam nhãn là:
  13500+12800=26300(kg)
  Đáp số: 26300 kg nhãn

  Trả lời
 2. Hôm nay bác Tâm thu hoạch được số nhãn là :
  13500 – 700 = 12800 (  kg  )
  Cả hai ngày bác Tâm thu hoạc được số nhãn là :
  12800 + 13500 = 26300 (  kg  )
  Đáp số : 26300  kg nhãn

  Trả lời

Viết một bình luận