Khi chia 1 số cho 4 ta được thương là 36 và số dư là số liền trước của số bị chia tìm số bị chia trong phép chia đó

Khi chia 1 số cho 4 ta được thương là 36 và số dư là số liền trước của số bị chia tìm số bị chia trong phép chia đó

2 bình luận về “Khi chia 1 số cho 4 ta được thương là 36 và số dư là số liền trước của số bị chia tìm số bị chia trong phép chia đó”

 1.                bài giải
     số dư lớn nhất có thể là 3 ( 3<4 )
          số bị chia là;
              36×4+3=147
                           đ/s;……..          
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới