Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh là 50cm. Tính chu vi của khung bức tranh đó

Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh là 50cm. Tính chu vi của khung bức tranh đóViết một bình luận

Câu hỏi mới