Làm tròn các số 2864,3058 và 4315 đến hàng chục hàng trăm

Làm tròn các số 2864,3058 và 4315 đến hàng chục hàng trăm

2 bình luận về “Làm tròn các số 2864,3058 và 4315 đến hàng chục hàng trăm”

 1. Giải đáp:
   Làm tròn số 2864 là: 2900
  Làm tròn số 3058 là: 3100
  Làm tròn số 4315 là: 4300
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Làm tròn đến hàng trăm tức là làm tròn số thứ 2 từ trái qua phải
  -Các số đứng trước từ 5 đến 9 thì làm tròn lên
  -Các số đứng trước 0 đến 4 thì làm tròn xuống
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời
 2. Cách làm tròn số :
   Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì đổi hàng đơn vị thành số 0 và giữ nguyên hàng chục, nếu lớn hơn thì cộng 1 vào hàng chục nhé. 
   Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì đổi hàng chục và đơn vị thành 0, nếu lớn hơn thì cộng 1 vào hàng trăm nhen.
  Trả lời :
   * Làm tròn 2864 đến hàng chục :
  2864 ≈ 2860
   * Làm tròn 3058 hàng chục :
  3058 ≈ 3060
   * Làm tròn 4315 đến hàng chục :
  4315 ≈ 4320
   * Làm tròn 2864 đến hàng trăm :
  2864 ≈ 2900
   * Làm tròn 3058 hàng trăm :
  3058 ≈ 3100
   * Làm tròn 4315 đến hàng trăm :
  4315 ≈ 4300
  #thienbinhvuive

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới