Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg.Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg.Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

2 bình luận về “Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg.Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam”

 1. Cân nặng của 4 bao thóc là:
         20×4=80(ki-lô-gam)
  Cân nặng của 4 bao thóc là 1 bao ngô là:
         80+30=110(ki-lô-gam)
            Đáp số:110 ki-lô-gam

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới