Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg. Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki.lô.gam?

Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg. Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki.lô.gam?

2 bình luận về “Mỗi bao thóc cân nặng 20kg , mỗi bao ngô cân nặng 30kg. Hỏi 4 bao thóc và 1bao ngô cân nặng bao nhiêu ki.lô.gam?”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    4   bao thóc và   1   bao ngô cân nặng là :
    (20xx4) + 30 = 110 (kg)   
  Đáp số :   110kg   

  Trả lời
 2. Answer : 
  Vì 1 bao thóc cân nặng 20kg và 1 bao ngô cân nặng 30kg
  => 4 bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là : 
  20 xx 4 = 80 (kg)
  1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là : 
  30 xx 1 = 30 ( kg)
  4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là : 
  80 + 30 = 110(kg)
  Đáp số : 110kg

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới