Một cái áo hình chữ nhật có chiều dài 37m, chiều rộng 20m .Tính diện tích cái áo đó

Một cái áo hình chữ nhật có chiều dài 37m, chiều rộng 20m .Tính diện tích cái áo đóViết một bình luận

Câu hỏi mới