Một cửa hàng có 367kg gạo. Người ta bán đi 217kg gạo. Số gạo còn lại đóng đều vào các bảo, mỗi bao 5kg gạo. Hỏi đóng được

Một cửa hàng có 367kg gạo. Người ta bán đi 217kg gạo. Số gạo còn lại đóng đều vào các bảo, mỗi bao 5kg gạo. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu bao gạo?

2 bình luận về “Một cửa hàng có 367kg gạo. Người ta bán đi 217kg gạo. Số gạo còn lại đóng đều vào các bảo, mỗi bao 5kg gạo. Hỏi đóng được”

 1. Sau khi bán còn lại số gạo là:
   367 – 217 = 150 (kg)
  Đóng được tất cả số bao gạo là:
   150 : 5 = 30 (bao) 
                Đáp số: 30 bao
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Số gạo còn lại là :
  367-217=150 (kg gạo)
  Vì số gạo còn lại đống đều vào các bào và mỗi bao 5kg gạo nên
  Số bao gạo đóng được là :
  150:5=30 (bao gạo)
  Vậy đóng được 30 bao gạo
  color{Red}{@Ss} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới