Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Tính diện tích hình chữ nhật đó

2 bình luận về “Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó”

 1. Chiều dài của hình chữ nhât đó là :
     6 xx 2 = 12 ( cm )
  Diệnt ích của hình chữ nhật đó là :
    6 xx 12 = 72 ( cm^2 )
          Đáp số : 72 cm^2
  ——–
  @ ÁP dụng :
  Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài xx chiều rộng

  Trả lời

Viết một bình luận