Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông. Biết chiều rộng là 9cm, chiều dài là 15cm.Tinh đo dài cạnh hình vuông?

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông. Biết chiều rộng là 9cm, chiều dài là 15cm.Tinh đo dài cạnh hình vuông?Viết một bình luận

Câu hỏi mới