Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng tính diện tính hình chữ nhật biét chu vi đó là 48

Một hình chữ nhật có chu vi gấp 8 lần chiều rộng tính diện tính hình chữ nhật biét chu vi đó là 48Viết một bình luận

Câu hỏi mới