Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m chiều dài gấp hai lần chiều rộng người ta muốn làm một hàng rào xung quanh m

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m chiều dài gấp hai lần chiều rộng người ta muốn làm một hàng rào xung quanh mảnh vườn đó để có hai cửa ra vào mỗi cửa rộng 3m hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu métViết một bình luận

Câu hỏi mới