một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 44m chiều rộng của mảnh vườn là 7m tính chiều dài mảnh vườn đó

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 44m chiều rộng của mảnh vườn là 7m tính chiều dài mảnh vườn đóViết một bình luận

Câu hỏi mới