Một tấm bìa hình vuông có cạnh là 8cm. Tính diện tích của tấm bìa đó

Một tấm bìa hình vuông có cạnh là 8cm. Tính diện tích của tấm bìa đó

2 bình luận về “Một tấm bìa hình vuông có cạnh là 8cm. Tính diện tích của tấm bìa đó”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới