Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36cm,chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36cm,chiều rộng bằng 1/4 chiều dài.Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới