Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 55dm,chiều dài hơn chiều rộng 2m.Hỏi chu vi thửa ruộng đó là bảo nhiêu

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 55dm,chiều dài hơn chiều rộng 2m.Hỏi chu vi thửa ruộng đó là bảo nhiêu

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 55dm,chiều dài hơn chiều rộng 2m.Hỏi chu vi thửa ruộng đó là bảo nhiêu”

 1. Giải
  Đổi : 2m =20dm
  Chiều dài thửa ruộng là :
  55 + 20 = 75 (dm)
  Chu vi thửa ruộng là :
  2(75+55) = 260 (dm)
  Đáp số : 260dm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới