Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 8 cm. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 8 cm. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài 8 cm. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?”

 1. Chu  vi  thửa  ruộng  hình  chữ  nhật  đó  là : 
  ( 6+8 ) × 2  =  96 ( cm )
  Diện  tích  thửa  ruộng  hình  chữ  nhật  đó  là :
  6  ×  8  =  48 ( cm2 )
             Đáp số : chu vi : 96 cm
                           diện tích : 48 cm2
  ——————————————————————-
  – Chu  vi  hình  chữ  nhật  =  ( chiều  dài  +  chiều  rộng )  ×  2
  – Diện  tích  hình  chữ  nhật  =  chiều  dài  ×  chiều  rộng
  Học tốt

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích:
  Chu vi hình chữ nhật là:
  ( 6+ 8) x 2=28(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  6 x 8 =48(cm²)
  Đáp số: 28cm
               48cm²
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới