Một tờ giây có cạnh 3cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 4 tờ giấy như thế

Một tờ giây có cạnh 3cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 4 tờ giấy như thếViết một bình luận

Câu hỏi mới