Năm nào sau đây là năm nhuận? A. 2021 B. 2022 C. 2023 D. 2024

Năm nào sau đây là năm nhuận?

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

2 bình luận về “Năm nào sau đây là năm nhuận? A. 2021 B. 2022 C. 2023 D. 2024”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Năm nào sau đây là năm nhuận?
  A. 2021
  B. 2022
  C. 2023
  D. 2024
  -> d)  2024
   2024 là năm có nhuận vì 2024 chia hết cho 4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới