Người ta xếp 56 cái bánh vào 7 hộp như nhau Hỏi có 1328 cái bánh thì xếp được bao nhiêu hộp như nhau ?

Người ta xếp 56 cái bánh vào 7 hộp như nhau Hỏi có 1328 cái bánh thì xếp được bao nhiêu hộp như nhau ?

2 bình luận về “Người ta xếp 56 cái bánh vào 7 hộp như nhau Hỏi có 1328 cái bánh thì xếp được bao nhiêu hộp như nhau ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi hộp xếp được số cái bánh là:
  56:7=8 (cái bánh)
  Có 1328  cái bánh thì xếp được số hộp bánh là:
  1328:8=166 (hộp bánh)
  Đáp số: 166 hộp bánh
  @lynhxynkdep

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 hộp có số cái bánh là :
       56 : 7 = 8 (cái bánh)
  Có 1328 cái  bánh thì xếp được số hộp như nhau là :
        1328 : 8 = 166 (hộp)
                   Đáp số : 166 hộp
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới