Người ta mới chuyển 15000 bao xi măng từ Kho A sang kho B thì mỗi kho đều có 10.000 bao xi măng hỏi lúc đầu mỗi kho có bao

Người ta mới chuyển 15000 bao xi măng từ Kho A sang kho B thì mỗi kho đều có 10.000 bao xi măng hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu bao xi măng

2 bình luận về “Người ta mới chuyển 15000 bao xi măng từ Kho A sang kho B thì mỗi kho đều có 10.000 bao xi măng hỏi lúc đầu mỗi kho có bao”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
      Lúc đầu kho A có số bao xi măng là:
                   10 000 + 1 500 =  11 500 ( bao)
      Lúc đầu kho B có số bao xi măng là
                 10 000 – 1 500 = 8 500 ( bao) 
                        Đáp số : lúc đầu kho A: 11 500 bao
                                      lúc đầu kho B:  8 500 bao

  Trả lời

Viết một bình luận