Nhà mai có một cái hồ hình chữ Nhật dài 165m rộng 85m chiều nay mai đặt mục tiêu chạy 4km quanh hồ mai đã chạy được 6 vòng

Nhà mai có một cái hồ hình chữ Nhật dài 165m rộng 85m chiều nay mai đặt mục tiêu chạy 4km quanh hồ mai đã chạy được 6 vòng hỏi để đạt được mục tiêu mai cần chạy thêm số vòng là

2 bình luận về “Nhà mai có một cái hồ hình chữ Nhật dài 165m rộng 85m chiều nay mai đặt mục tiêu chạy 4km quanh hồ mai đã chạy được 6 vòng”

 1. Giải đáp:
  Chu vi của hồ là:
  (165+85)×2=500 (m)
  Đổi 500 m =0,5 km
  Số ki-lô-mét khi an chạy được 6 vòng là:
  0,5×6=3 (km)
  Số ki-lô-mét an cần chạy là:
  4-3=1 (km)
  Số vòng An cần chạy thêm để đạt mụ tiêu là:
  1÷0,5=2 (vòng)
  Đáp số: 2 vòng
   

  Trả lời
 2.  Chu vi cái hồ là :   
    (165+85)xx2=500 (m)
  Đổi : 500m=0,5 km
   Lan đã chạy được số km là :
     0,5xx6=3 (km)
   Lan cần chạy số vòng nữa là :
     (4-3):0,5=2 ( vòng )
                 Đáp số : 2 vòng
    

  Trả lời

Viết một bình luận