Phép chia có số chia là 8 , thương 112 và số dư là 7 . Vậy số bi chia là bao nhiêu ?

Phép chia có số chia là 8 , thương 112 và số dư là 7 . Vậy số bi chia là bao nhiêu ?

2 bình luận về “Phép chia có số chia là 8 , thương 112 và số dư là 7 . Vậy số bi chia là bao nhiêu ?”

Viết một bình luận