Số bé hơn số lớn nhất có bốn chữ số 5 đơn vị

Số bé hơn số lớn nhất có bốn chữ số 5 đơn vị

2 bình luận về “Số bé hơn số lớn nhất có bốn chữ số 5 đơn vị”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: Số lớn nhất có bốn chữ số là:9999
  Vậy số cần tìm là: 9999-5=9994
  #thangbuiduy
  Xin hay nhất ạ

  Trả lời
 2. Số bé hơn số lớn nhất có bốn chữ số 5 đơn vị
  =>số lớn nhất có 4 chữ số là: 9999
  Số cần tìm là :
   9999 – 5 =9994
  đáp số : 9994

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới