Tìm một dố , Biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182

Tìm một dố , Biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182

2 bình luận về “Tìm một dố , Biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Gọi số cần tìm là : x
  Theo đề : x xx7=182
  =>x=182:7
  =>x=26
  Vậy số cần tìm là : 26

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới