Tìm một số,biết rằng số đó giảm đi 6 lần thì được 12 cộng với 9

Tìm một số,biết rằng số đó giảm đi 6 lần thì được 12 cộng với 9

2 bình luận về “Tìm một số,biết rằng số đó giảm đi 6 lần thì được 12 cộng với 9”

 1. Gọi số cần tìm là: x
       x:6=12+9
       x:6=18
       x   =18 xx 6
       x   =108
  Vậy, số đó là: 108
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới