Tìm số bị chia và số chia bé nhất để có thương bằng 25 và số dư bằng 8

Tìm số bị chia và số chia bé nhất để có thương bằng 25 và số dư bằng 8

2 bình luận về “Tìm số bị chia và số chia bé nhất để có thương bằng 25 và số dư bằng 8”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Số dư là 8 nên số chia bé nhất có thể là: 8+1 = 9
  – Số bị chia là:          25×9 +8 = 233
             Vậy số bị chia là 233, số chia là 9.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới