tính chu vi và diện tích hình vuông biết độ dài một cạnh là 8 cm

tính chu vi và diện tích hình vuông biết độ dài một cạnh là 8 cm

2 bình luận về “tính chu vi và diện tích hình vuông biết độ dài một cạnh là 8 cm”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình vuông là:
  8 x 4 =32(cm)
  Diện tích hình vuông là:
  8 x 8 =64(cm²)
  Đáp số: Chu vi:32cm
                Diện tích: 64cm²
  $#thangbuiduy$
  $Chúc bạn học tốt!!!$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chu vi hình vuông:
  8xx4=32(cm)
  Diện tích hình vuông:
  8xx8=64(cm^2)
  ____________________
  Chu vi : axx4
  Diện tích axxa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới