Tính Hợp Lí: 145 + ( 50 + 45 ) 234 – ( 34 + 100 ) 125 x ( 8 + 100 ) 90 : ( 5 x 10 ) 1+2+3+4+

Tính Hợp Lí:

145 + ( 50 + 45 )

234 – ( 34 + 100 )

125 x ( 8 + 100 )

90 : ( 5 x 10 )

1+2+3+4++15

Giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới